Мере за повећање енергетске ефикасности уз мале трошкове и брзи поврат инвестиције (до 3 године) су:

 • урадити ефикасно заптивање прозора и вањских врата;
 • проверити и поправити окове на прозорима и вратима;
 • изоловати нише за радијаторе и кутије за ролетне;
 • топлотно изоловати постојеће косе кровове или плафоне према негрејаном тавану;
 • смањити губитке топлоте кроз прозоре уградњом ролетни, постављањем завеса и сл;
 • уградити термостатске вентиле на радијаторе;
 • редовно сервисирати и подешавати систем грејања и хлађења;
 • уградити аутоматску контролу и надзор енергетике куће;
 • ставити штедне сијалице у расветна тела;
 • заменити кућне апарате односно све потрошаче електричне енергије енергетски ефикаснијима – енергетске класе А или А+;
 • посадити или користити вегетацију ради ублажавања климатских утицаја (топлотна заштита, засењивање/хлађење, утицај на микроклиму);
 • додати интерне системе за заштиту од сунца (нпр. венецијанере, ролетне) на странама које гледају на југ, исток и запад ради смањења бљеска и боље заштите од сунца.